Održana prezentacija korištenja pomagala i asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu slijepih osoba

 

U Mostaru 19. prosinca održana je prezentacija tiflotehničkih pomagala i asistivnih tehnologija koje imaju svoju primjenu u svakodnevnom životu slijepih osoba. Tom prilikom članovima Udruge su prezentirana tiflotehnička pomagala novije generacije, kao i druga pomagala koja koriste slijepe osobe. Pored ovih pomagala članovi Udruge su se upoznali i sa načinom korištenja mobitela sa ekranom osjetljivim na dodir koji je prilagođen slijepom korisniku. Ova prezentacija je organizirana u sklopu apliciranog projekta koji je odobren iz sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine ostvarenih temeljem naknada za privređivanje igara za sreću. Na temelju ovog projekta uručena su i određena pomagala ugroženim kategorijama slijepih osoba sa ciljem poboljšavanja životnih uvjeta u smislu lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti.