Završeno opremanje kuhinje u sklopu projekta Udruge

U sklopu projekta Udruge  „Socijalna uključenost slijepih osoba kroz poboljšavanje kvalitete života slijepih na području Hercegovačko – neretvanske županije/kantona“ završene su projektne aktivnosti na opremanju prostorije Udruge sa kuhinjskim uređajem i inventarom.

 

Na ovaj način stvoreni su temeljnu uvjeti za realizaciju aktivnosti kojim će se omogućiti savladavanje svakodnevnih vještina slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije koje će im omogućiti bolju socijalizaciju i integraciju slijepih osoba u društvu.