Prezentacija pomagala za slijepe osobe

20170530_131247

Udruga slijepih osoba županije Hercegovačko-neretvanske, Mostar je u sklopu projekta „Nabavka pomagala za potrebe slijepih osoba i prezentiranje načina korištenja pomagala u svakodnevnom životu“ koji je sufinanciran od strane županijskog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi iz proračuna županije održala prezentaciju osnovnih tiflotehničkih pomagala  koje koriste slijepe osobe sa ciljem informiranja i prezentiranje uloge tiflotehničkih pomagala u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom. Na prezentaciji je sudjelovalo 30 sudionika sa područja županije.