Održana prezentacija korištenja pomagala i asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu slijepih osoba

U Mostaru 19. prosinca održana je prezentacija tiflotehničkih pomagala i asistivnih tehnologija koje imaju svoju ...