Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih građana kantona Sarajevo

U prostorijama naše Udruge 5. i 6 . travnja ugostili smo predstavnike Udruženja slijepih građana kantona ...

Informacija o realizaciji projekta Udruge „Edukacija slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske Županije“

U prostorijama Saveza slijepih u periodu od 1.travnja 2015. godine do 20.srpnja 2015. godine realiziran je projekt ...

Održana 3. redovna sjednica Skupštine Udruge slijepih osoba županije Hercegovačko – neretvanske

Dana 22.travnja 2015. u prostorijama Saveza slijepih Herceg Bosne – Federacije osne i Hercegovine održana je 3. ...