Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja slijepih građana kantona Sarajevo

HNŽ Naslovna

U prostorijama naše Udruge 5. i 6 . travnja ugostili smo predstavnike Udruženja slijepih građana kantona Sarajevo predvođene direktorom Udruženja Fikretom Zukom . Tom prilikom je donirana oprema koju je sačinjavalo računalo, laptop i brajeva pisaća mašina „Perkins“ koja će se primjenjivati u sklopu projekta ” Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u FBiH 2015. – 2017.godina”. Riječ je o projektu koji provodi ova organizacija, a financira ga SIDA uz pomoć organizacije MyRight iz Švedske i Saveza slijepih Švedske – SRF. Na navedenom sastanku je bilo riječi o procjeni postojećih kapaciteta i stanja naše Udruge, kao i o mogućnostima razvoja obostrane suradnje u narednom periodu.