Informacija o realizaciji projekta Udruge „Edukacija slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske Županije“

U prostorijama Saveza slijepih u periodu od 1.travnja 2015. godine do 20.srpnja 2015. godine realiziran je projekt edukacije slijepih osoba sa područja Hercegovačko – neretvanske županije. Ovaj projekt je sufinanciran iz sredstava Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata iz oblasti socijalne politike koje je raspisalo županijsko/kantonalno ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi. Provedenim projektnim aktivnostima je obuhvaćeno 5 slijepih osoba sa područja županije/kantona kojima su pružena temeljna znanja o korištenju računala koji je prilagođen slijepom korisniku, kao i pristupu informacijama putem Interneta.

Nadamo se da će Udruga sukladno zahtjevima i potrebama svojih članova imati priliku i u narednom periodu organizirati ovakve oblike treninga i edukacija.