Adaptacija prostorija Udruge

 

U sklopu projekta „Socijalna uključenost slijepih osoba kroz poboljšavanje kvalitete života slijepih na području Hercegovačko – neretvanske županije/kantona“ pokrenute su aktivnosti na stvaranje uvjeta za informiranje i edukacije slijepih u savladavanju svakodnevnih vještina koje će im omogućiti bolju socijalizaciju i integraciju slijepih osoba u društvu.  Realizacijom navedenog projekta  stvoreni su potrebni preduvjeti za informiranje i edukaciju slijepih u savladavanju svakodnevnih vještina koja bi se provodila kroz malu školu kuhanja na način kojom bi se polaznicima prezentirali i educirali o  osnovnim vještinama i znanju pripreme i kuhanju jednostavnih i nutritivno zdravih obroka, U tom smislu poduzete su aktivnosti za adaptaciju i opremanje prostor Udruge sa potrebnim kuhinjskim namještajem i opremom.