6. sjednica UO Udruge slijepih osoba HNŽ/K

U prostorijama Udruge dana 28.11.2023. godine održana je 6. sjednica Upravnog odbora Udruge slijepih osoba HNŽ-a, kojoj su prisustvovali svi članovi UO. Predsjednik Udruge, g. Zdravko Cigić pozdravio je prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom sjednice. Usvojen je zapisnik sa 5. sjednice UO. Predsjednik Udruge je informirao prisutne članove UO o realizaciji aktivnosti Udruge između dvije sjednice UO. Između ostalog uspješno se radilo na realizaciji aktivnosti vezanih za projekt Mostar – Prostori koji pokreću, koji financira Vlada UK. Udruga je ponovo uputila zahtjev gradonačelniku Grada Mostara za dva parking mjesta za invalide za potrebe naše Udruge, sukladno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom Član 9.(pristupačnost). Značajna pažnja u ovom periodu posvećena je aktivnostima vezanim za donošenje Zakona o OSI, kao i statusu reprezentativnosti članica Saveza u okviru socijalne reforme, kako bi se donio povoljniji Zakon za slijepe osobe i druge osobe sa invaliditetom na nivou Federacije BiH.