Održana 2. redovna sjednica Skupštine Udruge slijepih osoba HNŽ

Dana 25. svibnja u prostorijama udruge održana je 2. redovna sjednica Skupštine Udruge slijepih osoba ...

Uloga i način korištenja tiflotehničkih pomagala u svakodnevnom životu slijepih osoba

U sklopu projekta „ Socijalna uključenost slijepih osoba kroz poboljšanje kvalitete života slijepih na ...

Prezentacija pomagala za slijepe osobe

Udruga slijepih osoba županije Hercegovačko-neretvanske, Mostar je u sklopu projekta „Nabavka pomagala za ...

Održana izborna sjednica Skupštine županijske udruge slijepih

U prostorijama Udruge 30. svibnja održana je izborna sjednica Skupštine Udruge slijepih osoba županije ...

Održana prezentacija korištenja pomagala i asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu slijepih osoba

  U Mostaru 19. prosinca održana je prezentacija tiflotehničkih pomagala i asistivnih tehnologija koje imaju ...

Održana prezentacija za temu „Korištenje android sustava i android telefona u svakodnevnoj komunikaciji i svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom“

U sklopu projekta „Edukacija slijepih na području Hercegovačko – neretvanske županije“ u Mostaru dana 24. ...