DOZNAJTE VIŠE O AKTIVNOSTIMA UDRUGE

Udruga slijepih osoba Hercegovačko – Neretvanske županije je osnovana 1997. godine u cilju zaštite prava interesa slijepih na području Hercegovačko – Neretvanske županije i njihove sveukupne afirmacije i emancipije-

Njezino sjedište je u Mostaru. Registrirana je u županijskom ministarstvu pravosuđa, ima cca 200 članova, i županijskog je karaktera. Upravni odbor i Skupštinu Udruge slijepih čine zastupnici sa područja županije, a sve odluke donose se na demokratski način uvažavajući principe ravnopravnosti, solidarnosti, humanosti i nediskriminacije.