KORISNI MATERIJALI

Ovdje možete pronaći  korisne materijale iz različitih oblasti života za slijepe i slabovidne osobe. Materijali će se s vremeno popunjavati i dodavati noviji.

KORISNI MATERIJALI