Održana radionica u sklopu projekta „Socijalna uključenost slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije“

25. lipnja u prostorijama Udruge održana je radionica u sklopu projekta Udruge „Socijalna uključenost slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije“ koji je odobren od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – neretvanske županije/kantona. Cilj održane radionice je stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti samostalno obavljanje aktivnosti i bolju integraciju slijepih osoba u društvu korištenjem asistivnih tehnologija i pomagala koja su prilagođena slijepim osobama . Predavači su na radionici prezentirali tiflotehnička pomagala koja imaju primjenu u svakodnevnom životu i mobitele koje su prilagođeni slijepom korisniku.