Održana radionica na temu “Pristupačnost i korištenje društvenih mreža u komunikaciji slijepih osoba”

U organizaciji Udruge slijepih osoba županije Hercegovačko – neretvanske u Mostaru 21. prosinca 2022. godine održana je radionica na temu “Pristupačnost i korištenje društvenih mreža u komunikaciji slijepih osoba”. Ova radionica je realizirana u sklopu projekta “Integracija slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije i poboljšavanje uvjeta rada udruge” koja je sufinancirana od strane federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Voditelj radionice Josip Ivić je u sklopu navedene radionice govorio o pristupačnosti aplikacija za komunikaciju i društvenih mreža u komunikaciji slijepih osoba  Istaknuo je značaj korištenja aplikacija i društvenih mreža sa aspekta njihove prilagođenosti slijepim korisnicima i istaknuo da ovakav oblik komunikacije ne može zamijeniti neposrednu komunikaciju koja za slijepe osobe predstavlja najbolji način usvajanja novih znanja i vještina. U sklopu ovog projekta izvršena je dodjela tiflotehničkih pomagala slijepim osobama sa područja Hercegovačko – neretvanske županije.