U sklopu projekta “Integracija slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije/kantona i poboljšavanje uvjeta rada udruge” dodijeljena tiflotehnička pomagala

U sklopu projekta “Integracija slijepih osoba na području Hercegovačko – neretvanske županije i poboljšavanje uvjeta rada udruge” koji je podržan iz sredstava naknada od privređivanja igara na sreću od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvršena je dodiela pomagala članovima Udruge. U sklopu ovog projekta nabavljena su 34 pomagala koja su dodijeljena slijepim i slabovidnim osobama sa područja Hercegovačko – neretvanske županije/kantona. Dodjela pomagala izvršena je 28. prosinca u prostorijama Udruge. Zahvaljujući ovom projektu omogućeno je bolja integracija slijepih osoba u društvu poboljšavanjem životnih uvjeta slijepih osoba na području prevencije zdravlja i komunikacije uz pomoć pomagala prilagođenih za korištenje od strane slijepih osoba.